Bedankt Kiezers!

Brief aan kiezers

Beste kiezer,

Nu zondag 14 oktober zal U een belangrijke beslissing moeten nemen wie U de volgende zes jaar mag vertegenwoordigen in de district- gemeente en provincieraad.

In de voorbije zes heb ik mij als OCMW raadslid ingezet om op alle vragen een antwoord te geven. Honderden inwoners hebben dankzij mijn inzet gekregen waar ze recht op hadden.

Maar het werk is verre van af. Tijdens de volgende zes jaar wil ik mij engageren om te werken rond veiligheid en ervoor te zorgen dat de iets ouderen onder ons over een betaalbare serviceflat kunnen beschikken en dat het voor jonge gezinnen goed wonen is in Antwerpen.

Het zal U ook niet raar klinken dat ik een absolute immigratiestop wil voor Antwerpen gedurende minstens 6 jaar en dat ik alle vormen van criminaliteit veel sterker wil aangepakt zien. Het duo Janssens-Dewever zijn veel te druk bezig om postjes te verdelen en liggen niet wakker van een stad die gedomineerd wordt door allochtoon krapuul.

Uiteraard moeten er dan ook keuzes gemaakt worden. Voor mij is het duidelijk: mensen die bijgedragen hebben aan ons sociaal systeem hebben absolute voorrang wanneer er sociale hulp nodig is (sociale woningen, serviceflats, leefloon enz….)

Als voorzitter van VLOTT sta ik in Deurne op de 28ste plaats (mede lijstduwer) en voor de gemeenteraad op de 48ste plaats van de lijst 3 Vlaams Belang.

Ik hoop op U te mogen rekenen. Indien U uw relaties en familieleden ook kunt overtuigen vanuit Uw kennis van mijn inzet om op mij te stemmen, dan zal ik er in slagen om mijn levenswerk af te maken.

Alvast bedankt!

Hendrik Boonen

Voorzitter VLOTT

OCMW Raadslid Antwerpen

Lid: Raad van Beheer Zorgbedrijf Antwerpen

Stem 14 oktober op Hendrik Boonen!

Hendrik Boonen, voorzitter van VLOTT staat voor zowel de gemeente als districtsraadlijst in Deurne op de lijst van het Vlaams Belang.

Als uittredend OCMW-raadslid, verzekeringsmakelaar en voorzitter van de VZW Dolor, kent hij de noden en belangen van de burger als geen ander. Stem daarom op 14 Oktober op Hendrik Boonen.

48ste plaats gemeenteraad

28ste plaats districtsraad Deurne

Stemadvies Hugo Coveliers voor Antwerpen

Beste Antwerpenaar

Eind 2005 heb ik samen met andere rechts-liberale krachten in Vlaanderen de politieke partij VLOTT opgericht. Omdat een beginnende politieke partij niet aan bod komt in de media, zeker niet wanneer die tegen de schenen schopt van de gevestigde politieke families, ben ik op zoek gegaan naar bondgenoten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 hebben wij dan ook op vele plaatsen in Vlaanderen een kartel gevormd met het Vlaams Belang.

Zelf heb ik vorig jaar beslist om uit de actieve politiek te stappen. Maar dat wil niet zeggen dat ik VLOTT niet blijf steunen. Ik roep de kiezers die ooit in mij vertrouwen hadden op, om dit vertrouwen nu ook aan de kandidaten van VLOTT te geven, die nu als onafhankelijke op de Antwerpse Vlaams Belanglijst staan.

14 oktober 2012 moet voor Antwerpen meer zijn dan een strijd tussen Janssens en De Wever. De Antwerpenaren hebben recht op een veilige en leefbare stad. De uittredende meerderheid heeft zich vooral beziggehouden met prestigeprojecten. De noden van de echte Antwerpenaar werden uit het oog verloren. Er was geen sprake van inspraak van de bevolking.

Ikzelf zal niet op de lijst staan, maar zowel op de Vlaams Belang gemeenteraadslijst als op de VB-lijsten voor de districtsraden zullen mensen van VLOTT meedingen naar de stem van de kiezer.

Ik vraag u om deze mensen te steunen. Op de 48ste plaats op de Antwerpse Vlaams Belang gemeenteraadslijst staat de voorzitter van VLOTT: Hendrik Boonen. Hij is uw stem zeker waard!

Hugo Coveliers

Eresenator & erevoozitter VLOTT

VLOTT LANCEERT ACTIE: RUIM “PATRICK” OP

Enkele dagen geleden lanceerde de zittende (sic) burgemeester Patrick Janssens zijn tijdschrift onder de naam “Patrick”.

Of hoe men de zonnekoning kan overtreffen wordt er in de volksmond gefluisterd.

Deze manifeste zelfverheerlijking doet heel wat inwoners van Antwerpen op zen minst de wenkbrauwen fronsen.

Vooral omdat de Antwerpenaars gedurende zes jaar vruchteloos op de deur van “Patrick” zijn komen kloppen.  Deze mensen voeren een dagelijkse strijd om te overleven en zitten niet te wachten op een tijdschrift van meer van 60 pagina’s volledig gevuld met een good news show.

Hendrik Boonen, voorzitter VLOTT, uittredend OCMW raadslid, wil deze verspilling nuttig gebruiken.

Elke inwoner die dit tijdschrift in de bus krijgt kan bellen naar het nummer 0475/ 62 69 61. In plaats van het bij het oud papier te gooien, zal Hendrik Boonen  dit persoonlijk komen afhalen.

Alle deze opgehaalde nummers worden dan naar een papier verwerkend bedrijf gebracht. De opbrengst gaat naar een goed doel.  Op die manier doet de burgemeester nog iets goeds voor zijn stad.

Inwoners mogen ook suggesties doen op secretariaat@vlott.be

Men kan ook via mail vragen om dit op te halen. Op dit ogenblik zijn er reeds meer dan 100 inwoners van  Antwerpen die willen meedoen aan deze actie.

Hendrik Boonen is tevens kandidaat gemeenteraadslid voor Antwerpen (48 ste plaats) en kandidaat districtsraadslid voor Deurne (28 plaats).

VLOTT en Vlaams Belang ook in Antwerpen samen naar de kiezer

VLOTT en Vlaams Belang zetten in Antwerpen de goede samenwerking verder. VLOTT zal in allinatie met het Vlaams Belang een alternatief bieden voor de Antwerpse kiezer.

Onze VLOTT-kandidaten zullen als onafhankelijken op de lijsten van het Vlaams Belang prijken.

VLOTT zal op de disctrictsraadslijsten van: Antwerpen, Hoboken, Berchem en Deurne plaatsen krijgen op de Vlaams Belang lijsten. VLOTT voorzitter Hendrik Boonen zal 1 van de lijstduwers worden voor de lijst van de Antwerpse gemeenteraad.

Net als in 2006 hopen wij met VLOTT een meerwaarde te bieden in diverse Vlaamse gemeenten, maar natuurlijk zal Antwerpen ook voor VLOTT een belangrijk strijdtoneel zijn.

Toespraak Hendrik Boonen nieuwjaarsreceptie 2011-01-28

28 januari 2011

De politieke ontwikkelingen volgen elkaar met een razend snel tempo op. Een toespraak schrijven voor deze nieuwjaarsreceptie is  geen eenvoudige zaak. Tot vier keer toe heb ik moeten schrappen,  wijzigen, wissen en bijvoegen. In wat voor een apenland leven wij ?  Vlamingen en Walen willen niet meer aan dezelfde onderhandelingstafel zitten. Sinds 03 september 2010 hebben de zeven politieke tenoren geen koffie meer samen gedronken, laat staan dat ze samen zoals paarden aan een plas  gedronken hebben.   Of zijn het toch ezels?  Het kan dus prefect zijn dat de wijzigingen van vandaag morgen reeds achterhaald zijn.

Maar wat nu en wat verwacht Vlott als politieke partij van haar politieke toekomst en van de rol die wij als politici kunnen vervullen.

Vlott wil oproepen tot een echte “klaproosrevolutie”.  Een boedelscheiding  is de enige oplossing. Laat ons tot een politieke echtscheiding met onderlinge toestemming komen, een PEOT.  Geen van beide taalgroepen dient schrik te hebben van een kaalslag. Het kan in alle rust en sereniteit te gebeuren. Vlott wil hierbij niet aan de kant blijven staan en meewerken aan deze Vlaamse droom.

Dat 2010 voor Vlott ook een moeilijk jaar is geweest is duidelijk. De kiezer heeft gekozen voor meer Vlaanderen en minder België.  In dit geduw en getrek is de boodschap van Vlott niet overgekomen.  Er was blijkbaar niet voldoende ruimte om naast de NVA  onze standpunten te laten weerklinken.  Onze kartelpartner , het Vlaams Belang,  heeft  door de verschuivingen op het politieke dambord ook schade ondervonden.

Vlott heeft ondertussen lessen getrokken uit de fouten van de afgelopen jaren. Wij moeten onze ambitie bijstellen en ons niet laten verblinden door parlementsverkiezingen die volgens  de laatste informatie plaats zouden vinden in de loop van de maand mei van dit jaar. Vlott moet de focus verleggen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Vlott kende een vliegende start in 2005 in een overvolle Hilton zaal. Maar de opeenvolgende verkiezingen ( gemeenteraad , provincieraad,  Vlaamse Raad, Kamer en Senaat,  Europa) hebben ervoor gezorgd dat er onvrede en breuken kwamen in het grote en brede Vlott front.  Soms dacht men dat aan de overkant het gras blauwer was dan aan deze kant, maar men kwam bedrogen uit. Want zoals iedereen wel weet  is de kleur van gras nog altijd groen. 

Er diende zich een reorganisatie  en een herbronning aan.  Mensen die Vlott  enkel zagen als een opstapje naar een mandaat verlieten de partij en hierdoor kwam er ruimte voor hen die zich echt wensten in te zetten en zich te smijten.  Een  nieuwe dagelijkse leiding bestaande uit vier gedreven Vlotters nam de touwtjes in handen en dit steeds in nauw overleg met  de erevoorzitter Hugo Coveliers die zich ter beschikking stelde voor de partij wanneer men hier om zou vragen.    Een reorganisatie doet altijd pijn en heel wat leden hebben vragen over hoe het nu verder moet met Vlott.

Maar ik kan iedereen geruststellen. Vlott zal  naar aanleiding van de volgende ledenvergadering eind februari uitpakken met een aantal opmerkelijke acties.   Zo starten wij met een grote wervingscampagne “vacature m/v  gemeenteraadsleden 2012”. Er zullen flyers opgesteld worden  die zowel in de media zullen opduiken als via alle mogelijke digitale wegen zullen verspreid worden.  Daarnaast zullen zij op diverse activiteiten  uitgedeeld worden.  Iedereen die zich geroepen voelt om actief deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen zal  een persoonlijk gesprek krijgen met  mezelf. In deze flyers zullen wel de criteria duidelijk  zeer duidelijk staan waaraan een kandidaat moet beantwoorden. De kandidaten zullen dan ook zo snel mogelijk een vorming bekomen.  Het dagelijks bestuur van Vlott staat garant voor een goede begeleiding en opvolging van deze kandidaten. 

Daarnaast zal Vlott een tweetal opmerkelijke debatavonden houden. Ik kan U nu al stellen dat er contacten zijn in binnen en buitenland om opmerkelijke politieke figuren naar hier te krijgen.

Het dagelijks bestuur zal ook praten met kleinere lokale ( liberale en Vlaamsgezinde ) partijen om de krachten te bundelen in diverse steden en gemeentes.  Verruiming is vooral iets dat in de breedte moet gebeuren, eerder dan het binnenhalen van verruimingskandidaten die niet gebeten zijn door de politieke microbe.

Maar ook de prettige en aangename momenten mogen wij niet vergeten.  Een breughelavond, een zangavond …..het zijn allemaal middelen om elkaar beter te leren kennen.

Maar  als voorzitter van Vlott vind ik de  luisterbereidheid van eenieder die binnen onze partij een verantwoordelijkheid draagt, zeer belangrijk. Vragen, problemen, suggesties:  het ik mijn verantwoordelijkheid dat hier tijd voor gemaakt  kan worden. Tijdens de allereerste ledenbijeenkomst “Vlott new look” heb ik al gesteld dat er geen heilige huisjes zijn en geen taboes bestaan. Er moet over alles kunnen gepraat worden en uit deze discussies moet iedereen duidelijk weten waar hij of zij staat in het grote geheel van Vlott.

Ik ben mij bewust van de moeilijke opdracht die op mijn schouders rust en die ook gedeeld wordt door de andere leden van het dagelijks bestuur.  Onze eerste actie is een succes: onze ledenwerving loopt zeer goed en ik ben fier om nu al te zeggen dat wij erin geslaagd zijn op enkele weken tijd het ledenaantal van vorig jaar te hebben verdubbeld.  Heel wat mensen die de partij verlaten hebben door onuitgesproken conflicten hebben mij laten weten dat zij bereid zijn om terug de schouders onder de partij te zetten. Maar wij vragen geduld en begrip. Er zullen nog momenten zijn dat  het nog niet snel genoeg zal gaan voor U. Maar wij werken aan alles. Er komen nieuwe folders, nieuwe brochures, onze websites worden bijgewerkt  enz… 

Een voorzitter kan echter maar slagen wanneer een er een sterk team naast hem staan. Mag ik U dan ook met aandrang vragen wanneer U zo meteen  een applaus geeft  U dan  ook  Suzy Lismont, Peter Caers en Etienne Vlaminck mee betrekt  in deze  hulde. Zij hebben het immers aangedurfd om de sprong te wagen om Vlott  terug vlot te trekken.

Mag ik U in naam van de dagelijkse leiding van Vlott en ook in mijn persoonlijke naam U een gezond en “vlott” 2011 toewensen en hopen dat dit jaar ons heel dicht brengt naar een onafhankelijke Vlaamse Staat.

Onderhandelingen draaien weer uit op niets deel 2 07-01-2011

De partijen die nu aan zet zijn slagen er maar niet in om een regeerakkoord te bereiken. De verschillen aan beide kanten van de taalgrens zijn te groot om tot een compromis te komen.

De Vlaams nationalistische partijen kunnen volgens recente opiniepeilingen rekenen op meer dan 50% van de Vlaamse kiezers. Dit is misschien het moment om alle maskers af te gooien en alle weerstanden t.o.v. elkaar te vergeten.

Daarom is Vlott ook voorstander van nieuwe verkiezingen. Indien de absolute meerderheid gaat naar de Vlaams nationalistische partijen, dan is de onafhankelijkheid van Vlaanderen dichterbij dan de vorming van een nieuwe federale regering.

Er komen immers grote problemen op ons af. Tegen 2015 krijgen wij 350 000 extra gepensioneerden bij en er zijn geen middelen meer om de pensioenen te betalen. Een stapsgewijze privatisering van het pensioenstelsel, zonder het opblazen van de solidariteit voor de zwakste in onze samenleving zou een prioriteit moeten zijn voor politici.

Maar aan dat hoofdstuk komen zij allicht op de manier dat zij nu werken nooit aan toe.

Hendrik Boonen nieuwe voorzitter VLOTT 04-12-2010

Na de verkiezingen van 13 juni heeft onze partij VLOTT een reorganisatie doorgemaakt. Om deze reorganisatie af te sluiten, heeft het dagelijks bestuur van VLOTT Hendrik Boonen naar voor geschoven om onze voorzitter, en boegbeeld Hugo Coveliers op te volgen.

Hugo Coveliers richtte in 2005 de liberale partij VLOTT op, met de verkiezingen van 2006 werd hij verkozen tot gemeente en provincieraadslid in Antwerpen. In 2007 werd hij herverkozen als Senator op de lijst van het Vlaams Belang. Hierdoor vertegenwoordigde hij VLOTT in de Senaat. In 2010 was Hugo Coveliers lijstduwer voor de Senaat op de lijst van het Vlaams Belang.

Hendrik Boonen is OCMW raadslid voor VLOTT in Antwerpen, en zal de zware taak op zich nemen om Hugo Coveliers als voorzitter te vervangen. Deze laatste blijft wel het speerpunt en boegbeeld van onze partij. Hugo Coveliers wordt erevoorzitter van onze partij.

De heelaasheid der dingen in de politiek. Naar de republiek Vlaanderen… 12-06-2010

Vele recht(s)geaarde kiezers waren zeer hoopvol na de allicht definitieve ruk naar rechts op 07 juni 2009. De stembusuitslag deed vermoeden dat wij in wakker zouden worden in een ander Vlaanderen. En zie wat er gebeurt : dezelfde partijen die samen Vlaanderen niet op de kaart hebben zetten en helemaal niets hebben gerealiseerd naar de verdere staatshervorming toe willen als het even kan terug met zijn allen in hetzelfde bedje kruipen. Dit allemaal onder druk van de open VLD. Een van de grote verliezers durft eisen te stellen die kant nog wal raken. Indien zij niet opgenomen worden in de Vlaamse regering dan blazen zij de federale regering op. En zowel minister president Kris Peeters als premier van Rompuy vinden het een goede zaak als de Open VLD in beide regeringen aanwezig zou zijn om de stabiliteit van het land te waarborgen.
Niet omdat dit de Vlaamse regering ten goede zou komen. Andermaal worden boven de hoofden de verliezers toch nog gekroond als winnaars.
Hierdoor wordt de legitieme eise naar  Vlaamse onafhankelijkheid weer verraden door formateur Peeters. Wanneer in de loop van de volgende dagen ook nog de NVA ons in de steek zal laten dan plant men een mes in de rug van alle rechtse kiezers. 
Ik wil dit niet laten gebeuren en als mandataris en lid van het nationaal bestuur van Vlott geef ik iedereen de mogelijkheid om via een poll op deze blog om Uw stem te laten horen.