Archive for the 'Uncategorized' Category

Toespraak Hendrik Boonen nieuwjaarsreceptie 2011-01-28

28 januari 2011

De politieke ontwikkelingen volgen elkaar met een razend snel tempo op. Een toespraak schrijven voor deze nieuwjaarsreceptie is  geen eenvoudige zaak. Tot vier keer toe heb ik moeten schrappen,  wijzigen, wissen en bijvoegen. In wat voor een apenland leven wij ?  Vlamingen en Walen willen niet meer aan dezelfde onderhandelingstafel zitten. Sinds 03 september 2010 hebben de zeven politieke tenoren geen koffie meer samen gedronken, laat staan dat ze samen zoals paarden aan een plas  gedronken hebben.   Of zijn het toch ezels?  Het kan dus prefect zijn dat de wijzigingen van vandaag morgen reeds achterhaald zijn.

Maar wat nu en wat verwacht Vlott als politieke partij van haar politieke toekomst en van de rol die wij als politici kunnen vervullen.

Vlott wil oproepen tot een echte “klaproosrevolutie”.  Een boedelscheiding  is de enige oplossing. Laat ons tot een politieke echtscheiding met onderlinge toestemming komen, een PEOT.  Geen van beide taalgroepen dient schrik te hebben van een kaalslag. Het kan in alle rust en sereniteit te gebeuren. Vlott wil hierbij niet aan de kant blijven staan en meewerken aan deze Vlaamse droom.

Dat 2010 voor Vlott ook een moeilijk jaar is geweest is duidelijk. De kiezer heeft gekozen voor meer Vlaanderen en minder België.  In dit geduw en getrek is de boodschap van Vlott niet overgekomen.  Er was blijkbaar niet voldoende ruimte om naast de NVA  onze standpunten te laten weerklinken.  Onze kartelpartner , het Vlaams Belang,  heeft  door de verschuivingen op het politieke dambord ook schade ondervonden.

Vlott heeft ondertussen lessen getrokken uit de fouten van de afgelopen jaren. Wij moeten onze ambitie bijstellen en ons niet laten verblinden door parlementsverkiezingen die volgens  de laatste informatie plaats zouden vinden in de loop van de maand mei van dit jaar. Vlott moet de focus verleggen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Vlott kende een vliegende start in 2005 in een overvolle Hilton zaal. Maar de opeenvolgende verkiezingen ( gemeenteraad , provincieraad,  Vlaamse Raad, Kamer en Senaat,  Europa) hebben ervoor gezorgd dat er onvrede en breuken kwamen in het grote en brede Vlott front.  Soms dacht men dat aan de overkant het gras blauwer was dan aan deze kant, maar men kwam bedrogen uit. Want zoals iedereen wel weet  is de kleur van gras nog altijd groen. 

Er diende zich een reorganisatie  en een herbronning aan.  Mensen die Vlott  enkel zagen als een opstapje naar een mandaat verlieten de partij en hierdoor kwam er ruimte voor hen die zich echt wensten in te zetten en zich te smijten.  Een  nieuwe dagelijkse leiding bestaande uit vier gedreven Vlotters nam de touwtjes in handen en dit steeds in nauw overleg met  de erevoorzitter Hugo Coveliers die zich ter beschikking stelde voor de partij wanneer men hier om zou vragen.    Een reorganisatie doet altijd pijn en heel wat leden hebben vragen over hoe het nu verder moet met Vlott.

Maar ik kan iedereen geruststellen. Vlott zal  naar aanleiding van de volgende ledenvergadering eind februari uitpakken met een aantal opmerkelijke acties.   Zo starten wij met een grote wervingscampagne “vacature m/v  gemeenteraadsleden 2012”. Er zullen flyers opgesteld worden  die zowel in de media zullen opduiken als via alle mogelijke digitale wegen zullen verspreid worden.  Daarnaast zullen zij op diverse activiteiten  uitgedeeld worden.  Iedereen die zich geroepen voelt om actief deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen zal  een persoonlijk gesprek krijgen met  mezelf. In deze flyers zullen wel de criteria duidelijk  zeer duidelijk staan waaraan een kandidaat moet beantwoorden. De kandidaten zullen dan ook zo snel mogelijk een vorming bekomen.  Het dagelijks bestuur van Vlott staat garant voor een goede begeleiding en opvolging van deze kandidaten. 

Daarnaast zal Vlott een tweetal opmerkelijke debatavonden houden. Ik kan U nu al stellen dat er contacten zijn in binnen en buitenland om opmerkelijke politieke figuren naar hier te krijgen.

Het dagelijks bestuur zal ook praten met kleinere lokale ( liberale en Vlaamsgezinde ) partijen om de krachten te bundelen in diverse steden en gemeentes.  Verruiming is vooral iets dat in de breedte moet gebeuren, eerder dan het binnenhalen van verruimingskandidaten die niet gebeten zijn door de politieke microbe.

Maar ook de prettige en aangename momenten mogen wij niet vergeten.  Een breughelavond, een zangavond …..het zijn allemaal middelen om elkaar beter te leren kennen.

Maar  als voorzitter van Vlott vind ik de  luisterbereidheid van eenieder die binnen onze partij een verantwoordelijkheid draagt, zeer belangrijk. Vragen, problemen, suggesties:  het ik mijn verantwoordelijkheid dat hier tijd voor gemaakt  kan worden. Tijdens de allereerste ledenbijeenkomst “Vlott new look” heb ik al gesteld dat er geen heilige huisjes zijn en geen taboes bestaan. Er moet over alles kunnen gepraat worden en uit deze discussies moet iedereen duidelijk weten waar hij of zij staat in het grote geheel van Vlott.

Ik ben mij bewust van de moeilijke opdracht die op mijn schouders rust en die ook gedeeld wordt door de andere leden van het dagelijks bestuur.  Onze eerste actie is een succes: onze ledenwerving loopt zeer goed en ik ben fier om nu al te zeggen dat wij erin geslaagd zijn op enkele weken tijd het ledenaantal van vorig jaar te hebben verdubbeld.  Heel wat mensen die de partij verlaten hebben door onuitgesproken conflicten hebben mij laten weten dat zij bereid zijn om terug de schouders onder de partij te zetten. Maar wij vragen geduld en begrip. Er zullen nog momenten zijn dat  het nog niet snel genoeg zal gaan voor U. Maar wij werken aan alles. Er komen nieuwe folders, nieuwe brochures, onze websites worden bijgewerkt  enz… 

Een voorzitter kan echter maar slagen wanneer een er een sterk team naast hem staan. Mag ik U dan ook met aandrang vragen wanneer U zo meteen  een applaus geeft  U dan  ook  Suzy Lismont, Peter Caers en Etienne Vlaminck mee betrekt  in deze  hulde. Zij hebben het immers aangedurfd om de sprong te wagen om Vlott  terug vlot te trekken.

Mag ik U in naam van de dagelijkse leiding van Vlott en ook in mijn persoonlijke naam U een gezond en “vlott” 2011 toewensen en hopen dat dit jaar ons heel dicht brengt naar een onafhankelijke Vlaamse Staat.

Advertenties

Onderhandelingen draaien weer uit op niets deel 2 07-01-2011

De partijen die nu aan zet zijn slagen er maar niet in om een regeerakkoord te bereiken. De verschillen aan beide kanten van de taalgrens zijn te groot om tot een compromis te komen.

De Vlaams nationalistische partijen kunnen volgens recente opiniepeilingen rekenen op meer dan 50% van de Vlaamse kiezers. Dit is misschien het moment om alle maskers af te gooien en alle weerstanden t.o.v. elkaar te vergeten.

Daarom is Vlott ook voorstander van nieuwe verkiezingen. Indien de absolute meerderheid gaat naar de Vlaams nationalistische partijen, dan is de onafhankelijkheid van Vlaanderen dichterbij dan de vorming van een nieuwe federale regering.

Er komen immers grote problemen op ons af. Tegen 2015 krijgen wij 350 000 extra gepensioneerden bij en er zijn geen middelen meer om de pensioenen te betalen. Een stapsgewijze privatisering van het pensioenstelsel, zonder het opblazen van de solidariteit voor de zwakste in onze samenleving zou een prioriteit moeten zijn voor politici.

Maar aan dat hoofdstuk komen zij allicht op de manier dat zij nu werken nooit aan toe.

Hendrik Boonen nieuwe voorzitter VLOTT 04-12-2010

Na de verkiezingen van 13 juni heeft onze partij VLOTT een reorganisatie doorgemaakt. Om deze reorganisatie af te sluiten, heeft het dagelijks bestuur van VLOTT Hendrik Boonen naar voor geschoven om onze voorzitter, en boegbeeld Hugo Coveliers op te volgen.

Hugo Coveliers richtte in 2005 de liberale partij VLOTT op, met de verkiezingen van 2006 werd hij verkozen tot gemeente en provincieraadslid in Antwerpen. In 2007 werd hij herverkozen als Senator op de lijst van het Vlaams Belang. Hierdoor vertegenwoordigde hij VLOTT in de Senaat. In 2010 was Hugo Coveliers lijstduwer voor de Senaat op de lijst van het Vlaams Belang.

Hendrik Boonen is OCMW raadslid voor VLOTT in Antwerpen, en zal de zware taak op zich nemen om Hugo Coveliers als voorzitter te vervangen. Deze laatste blijft wel het speerpunt en boegbeeld van onze partij. Hugo Coveliers wordt erevoorzitter van onze partij.

De heelaasheid der dingen in de politiek. Naar de republiek Vlaanderen… 12-06-2010

Vele recht(s)geaarde kiezers waren zeer hoopvol na de allicht definitieve ruk naar rechts op 07 juni 2009. De stembusuitslag deed vermoeden dat wij in wakker zouden worden in een ander Vlaanderen. En zie wat er gebeurt : dezelfde partijen die samen Vlaanderen niet op de kaart hebben zetten en helemaal niets hebben gerealiseerd naar de verdere staatshervorming toe willen als het even kan terug met zijn allen in hetzelfde bedje kruipen. Dit allemaal onder druk van de open VLD. Een van de grote verliezers durft eisen te stellen die kant nog wal raken. Indien zij niet opgenomen worden in de Vlaamse regering dan blazen zij de federale regering op. En zowel minister president Kris Peeters als premier van Rompuy vinden het een goede zaak als de Open VLD in beide regeringen aanwezig zou zijn om de stabiliteit van het land te waarborgen.
Niet omdat dit de Vlaamse regering ten goede zou komen. Andermaal worden boven de hoofden de verliezers toch nog gekroond als winnaars.
Hierdoor wordt de legitieme eise naar  Vlaamse onafhankelijkheid weer verraden door formateur Peeters. Wanneer in de loop van de volgende dagen ook nog de NVA ons in de steek zal laten dan plant men een mes in de rug van alle rechtse kiezers. 
Ik wil dit niet laten gebeuren en als mandataris en lid van het nationaal bestuur van Vlott geef ik iedereen de mogelijkheid om via een poll op deze blog om Uw stem te laten horen.

Op zoek naar mensen om onze samenleving anders te ordenen 11-06-2010

Het is duidelijk dat Vlaanderen op zoek is naar nieuwe leiders. Vlamingen willen rechtlijnigheid op alle gebieden. Vlaanderen wil politici die in de eerste plaats ten dienste staan voor de maatschappij. Nu gaan allicht andermaal een aantal politieke partijen Vlaanderen besturen die enkel oog hebben voor het persoonlijk profijt.  Dure politieke eden zullen de volgende dagen afgezworen worden om toch maar aan de vetpotten van de macht te kunnen zitten. Dat de Vlaming iets anders verwacht van de heren en damens politici, daar zullen de politici van de meerheidspartijen niet van wakker liggen.  Ik kan dan twee dingen doen. Ofwel ga ik met mijn boodschap opnieuw de woestijn is, of ik ga op zoek naar gelijkgezinden.
Het zal niemand verbazen dat ik het tweede heb gekozen. Ik verwacht ook niet dat men wakker ligt van mijn keuze. Ik zal mij in ieder geval niet moeten schamen wanneer ik die mensen ontmoet die op mij rekenen. Als je inderdaad samen met mij voor een nieuwe politieke cultuur wil zorgen op een eenduidige en consekwente wijze dan wil ik gerust daarover van gedachten wisselen.

Hendrik Boonen ontdekt fraude bij online inschrijvingen in scholen 22-03-2010

Eerder klaagde VLOTT al aan dat het socialistische systeem van onderwijs (zie: “Falen van socialistische visie op onderwijs zet zich voort”) discriminerend is ten opzichte van de Vlamingen. Vandaag klaagt OCMW-raadslid Hendrik Boonen de fraude van online inschrijvingen in scholen aan.

Zoals bekend kunnen ouders hun kinderen via de website van de stad Antwerpen digitaal inschrijven. Via het gok-decreet krijgen kinderen die thuis geen Nederlands spreken voorrang. Ook kinderen die de school verkiezen waar hun broer of zus school lopen krijgen voorrang.

Hendrik Boonen (Vlott) merkte dat er gemakkelijk fraude kan gepleegd worden bij de inschrijvingen: “Het is immers voldoende om aan te geven dat er een broer of zus school loopt, om voorrang te krijgen. Ook de voorrangsregel van kinderen die thuis het Nederlands niet als moedertaal hebben, is een bron van misbruik.”

Schepen Voorhamme (Sp.a) antwoordde: “Wie vals speelt bij de aanmeldingen, valt door de mand tijdens de inschrijving van het kind.”

Boonen (Vlott) deed de test: ‘Na een eerste controle bleek dat vijf ouders hadden ingevuld dat er ook een broer of zus naar de school van voorkeur gaat, terwijl dit helemaal niet zo blijkt te zijn. Het systeem kan dit blijkbaar niet controleren met de werkelijke gegevens.”

Hendrik Boonen pleit ervoor om alle gedane inschrijvingen te vernietigen. Daarnaast pleit hij ervoor om het informaticasysteem aan te passen. Mocht dit niet lukken, pleit ons OCMW-raadslid ervoor om het oude systeem terug te gebruiken in afwachting van een oplossing.

Eens te meer blijkt dat de socialistische visie op onderwijs rammelt. Overregulering, discriminatie, fraude, wat volgt er nog?

De fraude rond Forcom en Kids vzw leidt ook naar het OCMW 08-10-2008

Op dinsdag 23 september 2008 diende de raad voor maatschappelijk welzijn haar goedkeuring te geven i.v.m. de samenwerking met een aantal partners rond vrijetijdsparticipatie van personen in armoede. Dit kadert in de afsprakennota rond het participatiedecreet. 2009-2013.

De fractie Vlaams-Belang-VLOTT onthield zich bij deze stemming omdat het inrichten van culturele activiteiten volgens onze fractie niet tot de kerntaken van het OCMW behoort. In de rand van deze discussie stelde Hendrik Boonen, OCMW raadslid van VLOTT aan Monica De Coninck enkele vragen rond één van de partners die in aanmerking komen voor subsidie en samenwerking. Deze vragen gingen in de richting van de betrokkenheid van Kids vzw, de genoemde schepen (Verbist) en de kabinetchef van de burgemeester in de zaak Forcom. Ook het feit dat er in de media verschenen was dat de subsidies via de Stad Antwerpen naar Kids vzw toe, zouden bevroren worden. Er werd enkel vaag en ontkennend gereageerd. Zowel de voorzitster als de secretaris zegden van niets op de hoogte te zijn. Hendrik Boonen sprak op dat ogenblik van een schandaal dat allicht de omvang van het VISA schandaal zal overtreffen. Blijkbaar voelden enkele leden zich geviseerd en stelde dat het ganse VISA schandaal uiteindelijk een zaak van niets bleek te zijn.

Op dat ogenblik waren er stevige geruchten dat de politie op zoek was naar een personeelslid van het OCMW en dat er een kopiemachine verzegeld was. Deze informatie werd echter niet meegedeeld. Ondertussen weten wij dat dit personeelslid aangehouden is en er sporen uit dit fraudedossier ook richting OCMW lopen.

Op dit ogenblik loopt men op de tippen van de tenen in het OCMW en men wordt stilaan bloednerveus. Het zou niet meer dan normaal zijn dat het OCMW de vzw Kids met onmiddellijke ingang schrapt als partner in de afsprakennota rond het participatiedecreet. De insteek van deze nota is om te werken rond personen in armoede. Men kan bezwaarlijk stellen dat de vzw Kids iets te maken zou hebben met personen in armoede. Zowel bij Forcom als Kids vzw schijnt men te hebben gewerkt met fictieve arbeidscontracten en “zwarte” betaling van voetballers. Was het niet de bedoeling om deze voetballers als voorbeeldfunctie te laten fungeren en hen ook als straathoekwerkers te laten werken? Van dit laatste is blijkbaar niets in huis gekomen. Het blijkt nu een zeepbel geweest te zijn.

Dit is nogmaals het zoveelste bewijs van het oneigenlijke gebruik van subsidies van politieke verantwoordelijken en ambtenaren (politie en OCMW).

VLOTT heeft zich altijd gekant tegen een subsidiepolitiek die enkel gericht is om hand en spandiensten te verlenen aan verenigingen die vrijwel altijd aanleunen bij de rooms-rode en blauwe meerderheidspartijen.

Heel het systeem van subsidies moet ook binnen het OCMW in vraag gesteld worden. VLOTT is ook al langer vragende partij om alle ontvangen en uitgegeven subsidies in kaart te brengen. Het is overduidelijk dat er drastisch moet gesnoeid worden in dit systeem. Uiteindelijk zou het subsidiëren van verenigingen waarvan men weet dat zij fraude en onwettige handelingen toestaan onmiddellijk moeten afgeschaft worden en ALLE reeds uitbetaalde subsidies dienen teruggevorderd te worden.

VLOTT neemt dan ook volledig afstand van deze afspraken tussen de meerderheidspartijen en wenst hier niets mee te maken te hebben. Deze houding wordt ook gedeeld door de kartelpartner Vlaams Belang.

VLOTT vraagt dan ook dat er een debat ten gronde zal gevoerd worden binnen het OCMW rond subsidies en dat het bestuur en de verantwoordelijken streng zullen optreden tegen IEDEREEN die zich persoonlijk verrijkt op de kap van de belastingbetaler, aan witwaspraktijken doet en fraude pleegt.

Op 23 september heeft men meewarig gedaan en Hendrik Boonen weggelachen ……
Het is des te erger wanneer men voor ogen houdt dat sommige beleidsmensen op de hoogte waren van de draagwijdte van de betrokkenheid van personeelsleden van het OCMW. Het wordt tijd dat men de oppositie ernstig neemt en ernstige vragen op een volwassen manier behandelt.

Hendrik Boonen
OCMW raadslid Antwerpen


Advertenties