Archief voor oktober, 2012

Bedankt Kiezers!

Advertenties

Brief aan kiezers

Beste kiezer,

Nu zondag 14 oktober zal U een belangrijke beslissing moeten nemen wie U de volgende zes jaar mag vertegenwoordigen in de district- gemeente en provincieraad.

In de voorbije zes heb ik mij als OCMW raadslid ingezet om op alle vragen een antwoord te geven. Honderden inwoners hebben dankzij mijn inzet gekregen waar ze recht op hadden.

Maar het werk is verre van af. Tijdens de volgende zes jaar wil ik mij engageren om te werken rond veiligheid en ervoor te zorgen dat de iets ouderen onder ons over een betaalbare serviceflat kunnen beschikken en dat het voor jonge gezinnen goed wonen is in Antwerpen.

Het zal U ook niet raar klinken dat ik een absolute immigratiestop wil voor Antwerpen gedurende minstens 6 jaar en dat ik alle vormen van criminaliteit veel sterker wil aangepakt zien. Het duo Janssens-Dewever zijn veel te druk bezig om postjes te verdelen en liggen niet wakker van een stad die gedomineerd wordt door allochtoon krapuul.

Uiteraard moeten er dan ook keuzes gemaakt worden. Voor mij is het duidelijk: mensen die bijgedragen hebben aan ons sociaal systeem hebben absolute voorrang wanneer er sociale hulp nodig is (sociale woningen, serviceflats, leefloon enz….)

Als voorzitter van VLOTT sta ik in Deurne op de 28ste plaats (mede lijstduwer) en voor de gemeenteraad op de 48ste plaats van de lijst 3 Vlaams Belang.

Ik hoop op U te mogen rekenen. Indien U uw relaties en familieleden ook kunt overtuigen vanuit Uw kennis van mijn inzet om op mij te stemmen, dan zal ik er in slagen om mijn levenswerk af te maken.

Alvast bedankt!

Hendrik Boonen

Voorzitter VLOTT

OCMW Raadslid Antwerpen

Lid: Raad van Beheer Zorgbedrijf Antwerpen

Stem 14 oktober op Hendrik Boonen!

Hendrik Boonen, voorzitter van VLOTT staat voor zowel de gemeente als districtsraadlijst in Deurne op de lijst van het Vlaams Belang.

Als uittredend OCMW-raadslid, verzekeringsmakelaar en voorzitter van de VZW Dolor, kent hij de noden en belangen van de burger als geen ander. Stem daarom op 14 Oktober op Hendrik Boonen.

48ste plaats gemeenteraad

28ste plaats districtsraad Deurne

Stemadvies Hugo Coveliers voor Antwerpen

Beste Antwerpenaar

Eind 2005 heb ik samen met andere rechts-liberale krachten in Vlaanderen de politieke partij VLOTT opgericht. Omdat een beginnende politieke partij niet aan bod komt in de media, zeker niet wanneer die tegen de schenen schopt van de gevestigde politieke families, ben ik op zoek gegaan naar bondgenoten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 hebben wij dan ook op vele plaatsen in Vlaanderen een kartel gevormd met het Vlaams Belang.

Zelf heb ik vorig jaar beslist om uit de actieve politiek te stappen. Maar dat wil niet zeggen dat ik VLOTT niet blijf steunen. Ik roep de kiezers die ooit in mij vertrouwen hadden op, om dit vertrouwen nu ook aan de kandidaten van VLOTT te geven, die nu als onafhankelijke op de Antwerpse Vlaams Belanglijst staan.

14 oktober 2012 moet voor Antwerpen meer zijn dan een strijd tussen Janssens en De Wever. De Antwerpenaren hebben recht op een veilige en leefbare stad. De uittredende meerderheid heeft zich vooral beziggehouden met prestigeprojecten. De noden van de echte Antwerpenaar werden uit het oog verloren. Er was geen sprake van inspraak van de bevolking.

Ikzelf zal niet op de lijst staan, maar zowel op de Vlaams Belang gemeenteraadslijst als op de VB-lijsten voor de districtsraden zullen mensen van VLOTT meedingen naar de stem van de kiezer.

Ik vraag u om deze mensen te steunen. Op de 48ste plaats op de Antwerpse Vlaams Belang gemeenteraadslijst staat de voorzitter van VLOTT: Hendrik Boonen. Hij is uw stem zeker waard!

Hugo Coveliers

Eresenator & erevoozitter VLOTT


Advertenties