Archief voor maart, 2010

Hendrik Boonen ontdekt fraude bij online inschrijvingen in scholen 22-03-2010

Eerder klaagde VLOTT al aan dat het socialistische systeem van onderwijs (zie: “Falen van socialistische visie op onderwijs zet zich voort”) discriminerend is ten opzichte van de Vlamingen. Vandaag klaagt OCMW-raadslid Hendrik Boonen de fraude van online inschrijvingen in scholen aan.

Zoals bekend kunnen ouders hun kinderen via de website van de stad Antwerpen digitaal inschrijven. Via het gok-decreet krijgen kinderen die thuis geen Nederlands spreken voorrang. Ook kinderen die de school verkiezen waar hun broer of zus school lopen krijgen voorrang.

Hendrik Boonen (Vlott) merkte dat er gemakkelijk fraude kan gepleegd worden bij de inschrijvingen: “Het is immers voldoende om aan te geven dat er een broer of zus school loopt, om voorrang te krijgen. Ook de voorrangsregel van kinderen die thuis het Nederlands niet als moedertaal hebben, is een bron van misbruik.”

Schepen Voorhamme (Sp.a) antwoordde: “Wie vals speelt bij de aanmeldingen, valt door de mand tijdens de inschrijving van het kind.”

Boonen (Vlott) deed de test: ‘Na een eerste controle bleek dat vijf ouders hadden ingevuld dat er ook een broer of zus naar de school van voorkeur gaat, terwijl dit helemaal niet zo blijkt te zijn. Het systeem kan dit blijkbaar niet controleren met de werkelijke gegevens.”

Hendrik Boonen pleit ervoor om alle gedane inschrijvingen te vernietigen. Daarnaast pleit hij ervoor om het informaticasysteem aan te passen. Mocht dit niet lukken, pleit ons OCMW-raadslid ervoor om het oude systeem terug te gebruiken in afwachting van een oplossing.

Eens te meer blijkt dat de socialistische visie op onderwijs rammelt. Overregulering, discriminatie, fraude, wat volgt er nog?

Advertenties

Advertenties