Archief voor september, 2008

1 miljoen per jaar voor regularisatie in Antwerpen 08-09-2008

Antwerpen maakt zich klaar voor een nieuwe regularisatiegolf en moet 1.000.000 euro jaarlijks vinden om de gevolgen ervan te betalen.

Wat de juiste criteria zijn om geregulariseerd te worden is er heel wat onduidelijkheid. Als het van de bevoegde minister van migratie afhangt, dan zullen er duidelijke normen komen die misbruiken zullen voorkomen. Maar zoals duidelijk is gebleken uit de reportage van “Terzake” van 01 september 2008 hebben een aantal politici een verborgen agenda. Zij steunen hongerstakers bij het voeren van hun acties die indruisen tegen onze wetten. Met andere woorden spoort iemand zoals Milquet (CDH) mensen aan die illegaal ( lees: onwettelijk) op ons grondgebied zijn om beslissingen van de rechterlijke macht naast zich neer te leggen. Maar zij zijn helemaal niet geïnteresseerd in deze mensen, maar in een mogelijk electoraal gewin op de kap van deze illegalen.

Maar naast de ideologische discussie over een regularisatiegolf wordt er niet stilgestaan bij het feit dat onze gemeenschap de factuur van een versoepeling helemaal niet kan betalen. Antwerpen heeft ervaring met deze materie. Bij een vorige regularisatiegolf gebaseerd op de wet van december 1999 waren er eind januari 2000 reeds 5.718 aanvragen. Gelet op de cijfers van de geweigerde nieuwe aanvragen op basis van de huidige regularisatiecriteria van december 1999 tot mei 2008 werd door de dienst vreemdelingenzaken en met kennis van de dossiers ongeveer 17.700 nieuwe aanvragen voorspeld.

Deze cijfers werden onmiddellijk tegengesproken door de minister Turtelboom. Maar zij kon evenmin antwoorden op de vraag wat wij dan wel kunnen verwachten. Ondertussen heeft het OCMW Antwerpen wel een berekening gemaakt wanneer er 8850 geregulariseerden een beroep zouden doen opeen of andere vorm van sociale bijstand. Deze bijstand kan gaan van het verschaffen van een equivalent leefloon, medische waarborgen, betaling huurwaarborgen tot een huur – en verwarmingstoelage. Deze lijst is niet limitatief.

Men kan diverse scenario’s voorzien. In een voorzichtige prognose gaat men ervan uit dat deze regularisatiegolf jaarlijks ongeveer 1.000.000 miljoen euro’s zal kosten. Uit het verleden is immers gebleken dat 10 jaar na de regularisatie nog 30% van deze mensen nog steeds terugvallen op financiële bijstand. Er zal dus een blijvende extra kost zijn van 300.000 euro na 10 jaar. Er dienen immers 160 nieuwe maatschappelijke werkers te worden aangeworven om deze dossiers te verwerken. Dit zal ook geen makkelijk gegeven zijn. Het is op dit ogenblik niet eenvoudig om de huidige vacatures op te vullen. Waar gaan wij dan 160 nieuwe medewerkers halen?

Van zodra deze mensen een definitieve regularisatie hebben, dan zullen zij hun andere rechten zoals gezinshereniging volledig uitputten. De studie en de cijfers van het OCMW zijn zeker niet uit de lucht gegrepen. Deze (voorlopig) angstig verborgen studie beroeren blijkbaar enkel de politici die vinden dat Antwerpen niet mag ten onder gaan aan de eigen goedheid. Op dit ogenblik gaan 72% van alle financiële middelen voor bijstand naar niet EU-burgers. Dit zijn de mensen die eerder geregulariseerd werden, die naar hier zijn gekomen in het kader van de gezinshereniging, die een tijdelijke regularisatie hebben om medische of humanitaire redenen enz….

Wanneer wij niet blijven stilstaan bij de financiële gevolgen van een slappe en los uit de polis opgemaakte regularisatiegolf dan dreigen wij ons eigen systeem uit te hollen en op te blazen. Uiteraard zijn de eigen mensen, maar ook de andere inwoners die nu afhankelijk zijn van steun de dupe.

Het is niet de gewoonte van de lokale besturen ( of het nu het schepencollege is of de meerderheidspartijen in de Antwerpse OCMW-raad) om tegen de haren in te strijken van hun ministers in de regering. Daarom dient men toch stil te blijven staan bij deze denkoefening. Wat indien er veel meer regularisaties komen dan de vooropgezette voorzichtige prognose. Dit scenario zal leiden tot een financiële en sociale catastrofe en zal een aantal noodzakelijke projecten op de helling zetten. Op dit ogenblik is de problematiek rond de vergrijzing een belangrijke discussie en zal een steeds groter deel van het budget uitmaken. Een budget dat op dit ogenblik al ontoereikend is en voor de nodige spanningen zorgt.

Maar de regularisatie zullen nog andere gevolgen hebben. Niet alleen zullen wij deze mensen financieel onderhouden, waar indien hun ouders overkomen en behoeftig zijn zullen wij die een inkomen moeten geven tot het einde van hun leven, zonder dat zij hebben afgedragen aan ons sociaal zekerheidssysteem. Zij zullen dan ook gemeentelijk stemrecht krijgen na verloop van tijd en kunnen bepalend zijn voor een samenlevingsvorm met een strikte religiebeleving die haaks staat op onze waarden en normen. Deze mensen regulariseren holt ook onze eigen westerse samenleving uit. Ook daar moeten wij bij blijven stilstaan. Jammer dragen de camera’s enkel wanneer het om uitgehongerde (?) asielzoekers of mensen zonder papieren gaat. Maar deze mensen hebben wel papieren: namelijk een of meer bevelen om het grondgebied te verlaten. Dit mag ook wel eens gezegd worden.

Hendrik Boonen
VLOTT
OCMW-raadslid Antwerpen

Advertenties

Advertenties