Archief voor juni, 2010

De heelaasheid der dingen in de politiek. Naar de republiek Vlaanderen… 12-06-2010

Vele recht(s)geaarde kiezers waren zeer hoopvol na de allicht definitieve ruk naar rechts op 07 juni 2009. De stembusuitslag deed vermoeden dat wij in wakker zouden worden in een ander Vlaanderen. En zie wat er gebeurt : dezelfde partijen die samen Vlaanderen niet op de kaart hebben zetten en helemaal niets hebben gerealiseerd naar de verdere staatshervorming toe willen als het even kan terug met zijn allen in hetzelfde bedje kruipen. Dit allemaal onder druk van de open VLD. Een van de grote verliezers durft eisen te stellen die kant nog wal raken. Indien zij niet opgenomen worden in de Vlaamse regering dan blazen zij de federale regering op. En zowel minister president Kris Peeters als premier van Rompuy vinden het een goede zaak als de Open VLD in beide regeringen aanwezig zou zijn om de stabiliteit van het land te waarborgen.
Niet omdat dit de Vlaamse regering ten goede zou komen. Andermaal worden boven de hoofden de verliezers toch nog gekroond als winnaars.
Hierdoor wordt de legitieme eise naar  Vlaamse onafhankelijkheid weer verraden door formateur Peeters. Wanneer in de loop van de volgende dagen ook nog de NVA ons in de steek zal laten dan plant men een mes in de rug van alle rechtse kiezers. 
Ik wil dit niet laten gebeuren en als mandataris en lid van het nationaal bestuur van Vlott geef ik iedereen de mogelijkheid om via een poll op deze blog om Uw stem te laten horen.

Advertenties

Op zoek naar mensen om onze samenleving anders te ordenen 11-06-2010

Het is duidelijk dat Vlaanderen op zoek is naar nieuwe leiders. Vlamingen willen rechtlijnigheid op alle gebieden. Vlaanderen wil politici die in de eerste plaats ten dienste staan voor de maatschappij. Nu gaan allicht andermaal een aantal politieke partijen Vlaanderen besturen die enkel oog hebben voor het persoonlijk profijt.  Dure politieke eden zullen de volgende dagen afgezworen worden om toch maar aan de vetpotten van de macht te kunnen zitten. Dat de Vlaming iets anders verwacht van de heren en damens politici, daar zullen de politici van de meerheidspartijen niet van wakker liggen.  Ik kan dan twee dingen doen. Ofwel ga ik met mijn boodschap opnieuw de woestijn is, of ik ga op zoek naar gelijkgezinden.
Het zal niemand verbazen dat ik het tweede heb gekozen. Ik verwacht ook niet dat men wakker ligt van mijn keuze. Ik zal mij in ieder geval niet moeten schamen wanneer ik die mensen ontmoet die op mij rekenen. Als je inderdaad samen met mij voor een nieuwe politieke cultuur wil zorgen op een eenduidige en consekwente wijze dan wil ik gerust daarover van gedachten wisselen.


Advertenties