Archief voor januari, 2011

Toespraak Hendrik Boonen nieuwjaarsreceptie 2011-01-28

28 januari 2011

De politieke ontwikkelingen volgen elkaar met een razend snel tempo op. Een toespraak schrijven voor deze nieuwjaarsreceptie is  geen eenvoudige zaak. Tot vier keer toe heb ik moeten schrappen,  wijzigen, wissen en bijvoegen. In wat voor een apenland leven wij ?  Vlamingen en Walen willen niet meer aan dezelfde onderhandelingstafel zitten. Sinds 03 september 2010 hebben de zeven politieke tenoren geen koffie meer samen gedronken, laat staan dat ze samen zoals paarden aan een plas  gedronken hebben.   Of zijn het toch ezels?  Het kan dus prefect zijn dat de wijzigingen van vandaag morgen reeds achterhaald zijn.

Maar wat nu en wat verwacht Vlott als politieke partij van haar politieke toekomst en van de rol die wij als politici kunnen vervullen.

Vlott wil oproepen tot een echte “klaproosrevolutie”.  Een boedelscheiding  is de enige oplossing. Laat ons tot een politieke echtscheiding met onderlinge toestemming komen, een PEOT.  Geen van beide taalgroepen dient schrik te hebben van een kaalslag. Het kan in alle rust en sereniteit te gebeuren. Vlott wil hierbij niet aan de kant blijven staan en meewerken aan deze Vlaamse droom.

Dat 2010 voor Vlott ook een moeilijk jaar is geweest is duidelijk. De kiezer heeft gekozen voor meer Vlaanderen en minder België.  In dit geduw en getrek is de boodschap van Vlott niet overgekomen.  Er was blijkbaar niet voldoende ruimte om naast de NVA  onze standpunten te laten weerklinken.  Onze kartelpartner , het Vlaams Belang,  heeft  door de verschuivingen op het politieke dambord ook schade ondervonden.

Vlott heeft ondertussen lessen getrokken uit de fouten van de afgelopen jaren. Wij moeten onze ambitie bijstellen en ons niet laten verblinden door parlementsverkiezingen die volgens  de laatste informatie plaats zouden vinden in de loop van de maand mei van dit jaar. Vlott moet de focus verleggen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Vlott kende een vliegende start in 2005 in een overvolle Hilton zaal. Maar de opeenvolgende verkiezingen ( gemeenteraad , provincieraad,  Vlaamse Raad, Kamer en Senaat,  Europa) hebben ervoor gezorgd dat er onvrede en breuken kwamen in het grote en brede Vlott front.  Soms dacht men dat aan de overkant het gras blauwer was dan aan deze kant, maar men kwam bedrogen uit. Want zoals iedereen wel weet  is de kleur van gras nog altijd groen. 

Er diende zich een reorganisatie  en een herbronning aan.  Mensen die Vlott  enkel zagen als een opstapje naar een mandaat verlieten de partij en hierdoor kwam er ruimte voor hen die zich echt wensten in te zetten en zich te smijten.  Een  nieuwe dagelijkse leiding bestaande uit vier gedreven Vlotters nam de touwtjes in handen en dit steeds in nauw overleg met  de erevoorzitter Hugo Coveliers die zich ter beschikking stelde voor de partij wanneer men hier om zou vragen.    Een reorganisatie doet altijd pijn en heel wat leden hebben vragen over hoe het nu verder moet met Vlott.

Maar ik kan iedereen geruststellen. Vlott zal  naar aanleiding van de volgende ledenvergadering eind februari uitpakken met een aantal opmerkelijke acties.   Zo starten wij met een grote wervingscampagne “vacature m/v  gemeenteraadsleden 2012”. Er zullen flyers opgesteld worden  die zowel in de media zullen opduiken als via alle mogelijke digitale wegen zullen verspreid worden.  Daarnaast zullen zij op diverse activiteiten  uitgedeeld worden.  Iedereen die zich geroepen voelt om actief deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen zal  een persoonlijk gesprek krijgen met  mezelf. In deze flyers zullen wel de criteria duidelijk  zeer duidelijk staan waaraan een kandidaat moet beantwoorden. De kandidaten zullen dan ook zo snel mogelijk een vorming bekomen.  Het dagelijks bestuur van Vlott staat garant voor een goede begeleiding en opvolging van deze kandidaten. 

Daarnaast zal Vlott een tweetal opmerkelijke debatavonden houden. Ik kan U nu al stellen dat er contacten zijn in binnen en buitenland om opmerkelijke politieke figuren naar hier te krijgen.

Het dagelijks bestuur zal ook praten met kleinere lokale ( liberale en Vlaamsgezinde ) partijen om de krachten te bundelen in diverse steden en gemeentes.  Verruiming is vooral iets dat in de breedte moet gebeuren, eerder dan het binnenhalen van verruimingskandidaten die niet gebeten zijn door de politieke microbe.

Maar ook de prettige en aangename momenten mogen wij niet vergeten.  Een breughelavond, een zangavond …..het zijn allemaal middelen om elkaar beter te leren kennen.

Maar  als voorzitter van Vlott vind ik de  luisterbereidheid van eenieder die binnen onze partij een verantwoordelijkheid draagt, zeer belangrijk. Vragen, problemen, suggesties:  het ik mijn verantwoordelijkheid dat hier tijd voor gemaakt  kan worden. Tijdens de allereerste ledenbijeenkomst “Vlott new look” heb ik al gesteld dat er geen heilige huisjes zijn en geen taboes bestaan. Er moet over alles kunnen gepraat worden en uit deze discussies moet iedereen duidelijk weten waar hij of zij staat in het grote geheel van Vlott.

Ik ben mij bewust van de moeilijke opdracht die op mijn schouders rust en die ook gedeeld wordt door de andere leden van het dagelijks bestuur.  Onze eerste actie is een succes: onze ledenwerving loopt zeer goed en ik ben fier om nu al te zeggen dat wij erin geslaagd zijn op enkele weken tijd het ledenaantal van vorig jaar te hebben verdubbeld.  Heel wat mensen die de partij verlaten hebben door onuitgesproken conflicten hebben mij laten weten dat zij bereid zijn om terug de schouders onder de partij te zetten. Maar wij vragen geduld en begrip. Er zullen nog momenten zijn dat  het nog niet snel genoeg zal gaan voor U. Maar wij werken aan alles. Er komen nieuwe folders, nieuwe brochures, onze websites worden bijgewerkt  enz… 

Een voorzitter kan echter maar slagen wanneer een er een sterk team naast hem staan. Mag ik U dan ook met aandrang vragen wanneer U zo meteen  een applaus geeft  U dan  ook  Suzy Lismont, Peter Caers en Etienne Vlaminck mee betrekt  in deze  hulde. Zij hebben het immers aangedurfd om de sprong te wagen om Vlott  terug vlot te trekken.

Mag ik U in naam van de dagelijkse leiding van Vlott en ook in mijn persoonlijke naam U een gezond en “vlott” 2011 toewensen en hopen dat dit jaar ons heel dicht brengt naar een onafhankelijke Vlaamse Staat.

Onderhandelingen draaien weer uit op niets deel 2 07-01-2011

De partijen die nu aan zet zijn slagen er maar niet in om een regeerakkoord te bereiken. De verschillen aan beide kanten van de taalgrens zijn te groot om tot een compromis te komen.

De Vlaams nationalistische partijen kunnen volgens recente opiniepeilingen rekenen op meer dan 50% van de Vlaamse kiezers. Dit is misschien het moment om alle maskers af te gooien en alle weerstanden t.o.v. elkaar te vergeten.

Daarom is Vlott ook voorstander van nieuwe verkiezingen. Indien de absolute meerderheid gaat naar de Vlaams nationalistische partijen, dan is de onafhankelijkheid van Vlaanderen dichterbij dan de vorming van een nieuwe federale regering.

Er komen immers grote problemen op ons af. Tegen 2015 krijgen wij 350 000 extra gepensioneerden bij en er zijn geen middelen meer om de pensioenen te betalen. Een stapsgewijze privatisering van het pensioenstelsel, zonder het opblazen van de solidariteit voor de zwakste in onze samenleving zou een prioriteit moeten zijn voor politici.

Maar aan dat hoofdstuk komen zij allicht op de manier dat zij nu werken nooit aan toe.